Indsendelse af reparationer.

Første gang du prøver dette ?

*
 
*

 Serienummer: 
*


Spring over, hvis du ikke kender "Art"

    

Fejlen optræder :*

Fejlens karakter: *

Fejlbeskrivelsen:*

Beskriv med ord, hvordan fejlen opleves.Her kan også noteres oplysning om speciel aftale vedr. reparationen.

 Medleveret tilbehør: 

eks. batteri, klinge

Forventet betalingsforhold: 

Pris først *

 nej  ja ,  hvis over  kr.
 

Fragt sendt som "ufranco" nægtes modtagelse.  Husk derfor, at strege ufranco over på fragtsedlen !!
Stop i reparationsprocessen som følge af mangelfuld eller forsinket fejlinformation / garantidokumentation debiteres med 100 kr.

AFSENDER

Rekvisitionsnummer  *

Firmanavn *

Adresse*

Postnr. By *

 

Tlf. *

 (Skal være hovednummer på afsenderadressen. eks. det som står på jeres faktura )

Faxnr.*

Email ang. reparationer 

   Modtager gerne pristilbud på email.

Kontaktperson *

Telefon ang. reparationer *